Pracownia: ul. Szkolna 2, 47-150 Leśnica, tel/fax +48 77 461 53 29
Galeria: ul. Leśnicka 2, 47-154 Góra Św. Anny, tel. +48 77 461 53 29
Dom: ul. Kościuszki 1, 47-150 Leśnica, tel. (077) 461 53 49

e-mail:pracownia@rzezba-gross.[pl

| strona główna |