Ołtarz Ojczyzny, Kościół św. Krzyża - Warszawa

Ołtarz Ojczyzny - Testament Papieża Jana Pawła II

Wygrany konkurs na realizację najważniejszych elementów wystroju rzeźbiarskiego Ołtarza Ojczyzny, w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, należy do jednego z ważniejszych dorobków artystycznych Zygfryda Grossa. Są to cztery rzeźby postaci ponad naturalnej wielkości - dwaj adorujący tabernakulum Archaniołowie oraz apostołowie św. św. Piotr i Paweł z nastawy ołtarzowej głównej kondygnacji.

Rzeźby zostały odtworzone z dwu zachowanych zdjęć ukazujących ołtarz, jakim był przed zniszczeniem w czasie drugiej wojny światowej. Zdjęcia były odnalezione przez art. Ireneusza Chmurzyńskiego i pochodzą z jego bogatego archiwum. Na ich podstawie zespół specjalistów kierowany przez doc. Wiesława Procyka, dziekana Wydziału Konserwacji Zabytków ASP w Warszawie przygotował projekt wiernej jego rekonstrukcji.

Bardzo przychylnie o pracy rzeźbiarskiej Zygfryda Grossa wyrażał się wybitny naukowiec Instytutu Sztuki PAN znawca baroku dr Jakub Sito, Jako konsultant naukowy przy rekonstrukcji ołtarza z zachwytem komentował w artykułach gazet warszawskich jakość odtworzonych głównych figur ołtarza. Cytat -,,Nowe rzeźby są dziełem Zygfryda Grossa ze Śląska. - Gross ma niebywały talent. Jego rzeźby trudno odróżnić od oryginałów z XVII i XVIII w.” Oryginały Figur były dziełem znanego w owych czasach rzeźbiarza Johanessa Söffrensa z Elbląga, 1722-1723.

Poświęcenie Ołtarza Najświętszego Sakramentu odbyło się 12 września 2010 r - Roku Chopinowskiego(epitafium z sercem Chopina) w 350 - lecie śmierci św. Wincentego a Paulo, patrona zakonu, którego ojcowie są gospodarzami świątyni. Przy tej wzniosłej okazji wygłaszający laudatium dr Jakub Sito również podkreślał wielką pieczołowitość wykonania figur Archaniołów i św. św. Piotra i Pawła. Więcej informacji na stronach internetowych: Parafia Świętego Krzyża Warszawa, Ołtarz Ojczyzny Warszawa, Fundacja Sursum Corda.

Jan Paweł II podpisując akt erekcyjny odbudowy ołtarza Najświętszego Sakramentu wyraził wolę, aby ołtarz ten, ze względu na wyjątkowe znaczenie kościoła Świętego Krzyża dla Warszawy i całej Polski, był nazwany Ołtarzem Ojczyzny i taką pełnił funkcję. Tym samym, aby stał się szczególnym miejscem modlitwy za Ojczyznę i pracy na jej rzecz.


 Treść e-maila jakiego otrzymał pan Zygfryd Gross od inicjatora projektu:

Z wielką radością otwierałem kolejne pliki ANIELSKIE i głęboko chylę czoło przed PAŃSKIM dziełem. W dniu dzisiejszym, składając sobie życzenia świąteczne w kościele świętego Krzyża [...], uznaliśmy, że opaczność Boska zesłała nam Pana w realizacji Ołtarza Najświętszego Sakramentu. Pozwoli Pan, że nie będę więcej szukał słów uznania, a przecięż to dopiero początek współpracy.

Niech dla Pana nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą owocne w radość i spokój, który tak pięknie emanuje z Pańskich prac. Wszystkiego najlepszego dla Pańskiej Rodziny i na ten Nowy Rok, oby się Panu rodziła pszenica i groch i wszysko zboże, daj Panie Boże.

Ireneusz Chmurzyński
23 grudnia 2009

 

Artykuł wybitnego teologa i historyka sztuki Ks. dr Henryka Nadrowskiego, wykładowcy na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Znanego ze swoich artykułów traktujących o sztuce sakralnej jak również z komentarzy wydarzeń artystycznych.

 

Ołtarz w dniu poświecenia - 12 września 2010 roku. Figury zostały pozłocone czystym złotem w grudniu 2010 roku.

Ołtarz w dniu poświecenia - 12 września 2010 roku.

 

 

Figury zostały pozłocone czystym złotem w grudniu 2010 roku.

 

Na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Sakralnej SACROEXPO w Kielcach
praca została nagrodzona medalem SACROEXPO 2011

 

 

Zwycięski model (glina)

Zwycięski model (glina)

Klejenie materiału

Klejenie materiału

Skalowanie

Skalowanie

Sklejony blok pod rzeźbę anioła

Sklejony blok pod rzeźbę anioła

Szkic zgrubny

Szkic zgrubny

W trakcie pracy

W trakcie pracy

Barokowy aniołwys. 2,8m

Barokowy anioł
wys. 2,8m

Barokowy aniołdetal

Barokowy anioł
detal

Barokowy aniołwys. 2,8m

Barokowy anioł
wys. 2,8m

  św. Paweł model

św. Paweł
model

św. Paweł

św. Paweł

 św. Piotr

św. Piotr

Rzeźby ukończone

Rzeźby ukończone

 Figury w dniu poświęcenia

Figury w dniu poświęcenia